Zawór OERLIKON

Zawór rozrządczy Est3f (H1E1e, H1E01)
                              Est3f (AL2G, H1E2b i c)
                              Est4 (H1E3, H1E4)
Zawór rozrządczy do lokomotywy Lst1 (H1E5a)
Zawór główny maszynisty FV4 (H14E1)
Dodatkowy zawór maszynisty Fd1 (H14E5)
Regulator urządzenia przeciwpoślizgowego 4GS1 (H12E5, H12E1)

Pokrywa H1E1b-2
Pokrywa H1E1d-2  
Wałek sterujący kurka T-O H1E1b-3
Dźwignia przestawcza H1E1-5
Wkręt specjalny H1E1-7
Wpust H1E1-8
Dysza kurka T-O H1E1b-9
Zaworek kurka T-O kpl. H1E1a-10-z
Korek H1E1b-13a
Korek zamykaj. kurka T-O kpl. H1E1a-14-z
Korek zamykający H1E1-16a
Zaworek kpl. H1E1-19a-z
Siedzisko zaworka steruj. H1E1-21
Trzon zaworka sterującego H1E1-22a
Opora sprężyny H1E1-24
Pierścień opor membr. mniejszej H1E1-25  
Talerz naciskowy H1E1-27
Pokrywa kpl. H1E1f-31z
Kołek walcowy H1E1-33  
Pierścień oporowy H1E1d-34
Tarcza tłokowa H1E1-36
Pochwa H1E1-37
Pokrywa H1E1-38
Talerzyk opor. sprężyny H1E1-40a  
Podkładka membrany kpl. H1E1-41-z
Kołek ustalający H1E1-42
Zaworek kpl. H1E1b-44-z
Zaworek odluźniacza H1E1-46
Siedzisko (zaworka odluźniacza) H1E1b-46  
Trzon odluźniacza H1E1b-47a
Pierścień oporowy odluźniacza H1E1b-48  
Siedzisko zaworka H1E1-49  
Pierścień dystansowy H1E1b-49
Zaworek odluźniacza H1E1-50  
Pokrywa odluźniacza kpl. H1E1b-50a-z
Pokrywa odluźniacza kpl H1E1d-50
Dysza H1E1b-51
Pokrywa odluźniacza H1E1-55
Dźwignia odluźniacza H1E1b-56
Dźwignia odluźniacza H1E1f-56
Korek zamyk. zaworu H1E1-57
Miseczka zaworka H1E1-59
Zaworek kpl. H1E1-59-z
Trzon zaworka najmn.ciśnienia H1E1-62a
Siedzisko zaworka H1E1-63a
Prowadzenie H1E1-66-z
Tulejka prowadząca H1E1-68
Pierścień opor. H1E1-69  
Podkładka naciskowa H1E1-71
Tłok zaworka najmn.ciśnienia H1E1-72a  
Trzon tłoka H1E1-73b
Korek zamyk. H1E1-75
Popychacz zaworka H1E1-76a
Prowadzenie zaworka H1E1-77  
Talerzyk naciskowy H1E1-78  
Pierścień oporowy membrany zawoka zamykającego H1E1-79  
Zaworek zamykający kpl. H1E1-81a-z
Podkładka oporowa H1E1-82  
Dysza M4 zaworka zamykającego H1E1-84
Podkładka oporowa H1E1d-84  
Dysza H1E1-87b  
Siedzisko zaworka zamykającego H1E1-88b
Korek zamykający przyspieszacza H1E1-89
Korek kpl. H1E1d-89-z
Nasada sprężyny H1E1-90a
Dysza M4 H1E1d-92
     
Zaworek przyspieszacza H1E1b-93-z
Zaworek kpl. H1E1d-93-z
Popychacz H1E1d-94
Siedzisko zaworka przyspieszacza H1E1d-96
Prowadzenie H1E1d-97a  
Dźwignia kolankowa H1E1-99a
Dźwignia przyspieszacza H1E1b-99a
Dźwignia przyspieszacza kpl. H1E1d-99-z
Kołek walcowy H1E1-100  
Korek kpl. H1E1-101-z
Tłoczek H1E1.101-5
Dźwignia H1E1.101-8
Filtr H1E1.101-17
Zaworek kpl H1E1-103a-z
Siedzisko zaworka zwrotnego H1E1-106  
Zaworek zaworka H1E1-108a-z
Nakrętka specjalna H1E1-113
Popychacz zaworka H1E1-114
Trzpień zaworka napełniającego H1E1-115a
Pierścień oporowy H1E1-116
Podkładka oporowa H1E1-117b
Siedzisko zaw. napełniającego H1E1-118
Korek zamykający kpl. H1E1-120a-z
Korek zamykający H1E1-122
Korek zamykający H1E1d-122-z
Tłoczek H1E1-123
Tłoczek H1E1d-123
Kołek stożkowy 2,3x5 H1E1-125  
Dysza H1E1-126  
Trzpień H1E4a-130  
Dysza H1E1b-133
Dysza H1E1a-134a
Filtr H1E1-134-z
Dysza H1E1-135
Dysza M6x15 zaworka sterującego H1E1-136
Dławik przyspieszacza H1E1-137
Dysza przyspieszacza H1E1-138
Dysza zaworka napełniajacego H1E1-139
Trzon H1E4a-140
Filtr H1E1-140z
Kołek walcowy H1E1-142  
Kołek stożkowy H1E1-144  
Korek zamykający R1/2" H1E1-145a
Popychacz H1E1d-148  
Dysza odpowietrzajaca H1E1b-150a
Filtr H1E1b-152z  
Korek H1E1f-154  
Pierścień oporowy H1E1b-155a
Filtr H1E1b-156
Pierścień oporowy H1E1d-158a
Pierścień oporowy H1E1d-161  
Puszka H1E1d-167  
Amortyzator H1E1d-167-z  
Korek H1E1-170  
Opora sprężyny H1E1b-194  
Dźwignia kurka H1E2W-8
Filtr H1E2W-15z
Pierścień oporowy H1E2-34  
Dysza zmieniacza ciśnienia H1E2-132  
Kołek H1E2-148  
Tuleja H1E2b-150  
Nosek prowadzący H1E2a-151  
Podkładka H1E2-152  
Pierścień oporowy H1E2-153  
Pierścień H1E2-154  
Tulejka dystansowa H1E2-156  
Podkładka oporowa H1E2-157  
Króciec H1E2-158  
Pokrywa komory pr. H1E2-178  
Tulejka H1E2-159  
Drążek przestawczy H1E21-162
Widełki H1E2a-163a
Nakrętka zabezpieczjąca H1E2-164
Wałek H1E2-165a  
Czop wagi lewy H1E2-167  
Talerz naciskowy zmieniacza ciśn. H1E2-168  
Pierścień naciskowy H1E2-169  
Korek zamyk. H1E2-170  
Czop wagi prawy H1E2-174
Podpora membrany H1E2-175a
Podkładka H1E2-176  
Pokrywa kpl. H1E2-178-z
Uszczelka H1E2-179  
Zaworek zmieniacza ciśnienia H1E2-182z  
Korek zaślepiający H1E2-185
Pierścień uszczelniający H1E2-186  
Przykrywka H1E2-188  
Dysza zbiornika rozprężnego H1E2-189
Opora sprężyny H1E2-194
Korek zamykający H1E2b-210  
Króciec prowadz. H1E2b-213  
Króciec kpl. H1E2b-213-z  
Tulejka H1E2b-215  
Amortyzator H1E2b-217-z  
Pokrywka H1E4c-37
Pokrywka H1E4-121
Opora H1E4-125  
Talerz naciskowy H1E4-145
Pokrywa zmieniacza H1E4-150  
Siedzisko H1E4a-152a
Zaworek kpl. H1E4a-153a-z
Korek H1E4c-155
Nasada H1E4a-172
Tulejka H1E4c-187  
Pierścień oporowy H1E5-11  
Pierścień naciskowy H1E5-13a  
Zaworek H1E5-30  
Dysza H1E5a-126  
Tarcza tłokowa Sk.H12-1  
Korpus H12E1-2  
Tarcza H12E1b-9z  
Tulejka grafitowa H12E1-22  
Tulejka prowadząca H12E1-23
Pokrywa H12E1-30  
Wałek H12E1-31z
Nasada przylgowa H12E1-33  
Siedzisko H12E1-34  
Zaworek (komplet) H12E1b-35-Z
Kołek zabezpieczający H12E1-48  
Trzpień H12E1b-62  
Zaworek kpl. H12E2-3-z
Tarcza sprzęgła H12E5-7
Pokrywka H12E5a-30  
Wałek H12E5a-31
Tulejka mosiężna do wałka kompl. H12E5a-31-1  
Zaworek H12E5-33
Zaworek H12E5-35Z  
Korek H12E5a-40
Sworzeń regulatora ciścienia H14E1-5
Kaptur regulatora H14E1-6
Siedzisko zaworka H14E1-17
Zapadka zatrzasku H14E1-31
Dysza urządzenia przekaźnikowego H14E1-38
Pokrywa środkowa H14E1-43  
Pokrywa ochronna H14E1-54
Siedzisko zaworka H14E1-57
Grzybek zewnętrzny H14E1-59a
Popychacz zaworka H14E1-65  
Dysza H14E1-90  
Popychacz zaworka odcinającego H14E1-93
Dysza H14E1-110
Dysza H14E1-126
Trzon zaworka zwrotnego H14E1-142
Kołek walcowy H14E1-156  
Kołek walcowy 9x6 H14E1-169  
Siedzisko H14E5-6
Prowadnik H14E5-12
Korek zamykający H1E21-148  
Drążek przestawczy H1E21-162  
Korek zamykający H908a-4
Tłoczek H908-6
Trzpień H908-7
Zaworek H908-8
Prowadnik zaworka H908-32
Jarzmo H9E1-18  
Popychacz H9E1-19  
Tulejka H9E1-23a  
Zaworek H908-34  
Zaworek H908-35  
Sprężyna spiralna H1E1-6a  
Trzpień H12E1b-62  


Sprężyny

Sprężyny

H1E1-18a, H1E1-23a, H1E1-39, H1E1-44,
H1E1-60a, H1E1-74a, H1E1-86a, H1E1-91, H1E1-98, H1E1-101-7, H1E1-104a, H1E1-107a, H1E1-111a, H1E1-112a, H1E1a-12a, H1E1b-43, H1E1b-53, H1E1-91, H1E1d-98

Sprężyny

H1E2-155, H1E2a-39a

Sprężyny

H1E4-132, H1E4a-154a, H1E4a-174a, H1E4a-175a

Sprężyny

H1E5-24, H1E5-32, H1E5a-56a, H1E5a-63, H1E564, H1E5a-76, H1E5a-103

Sprężyny

H14E41-10, H14E1-11c, H14E1-21, H14E1-28a, H14E1-30, H14E1-78, H14E1-86, H14E1-102, H14E1-103b, H14E1-123, H14E1-124a, H14E1-131, H14E1-147, H14E1-148

Sprężyny

H14E5-3, H14E5-24

Sprężyny

H908-9, H908-42

Sprężyny

H1208-7a, H1501-05, H12E1-37b

Szybki kontakt

ZPUH Ortyl

tel.: +48 503 444 606
fax. 17 584 14 11
e-mail: zpuh@zpuhortyl.pl » więcej...
created by www.dreamo.pl